Nhà ống nên dùng cửa loại gì?

Nhà ống nên dùng cửa loại gì? Có thể nói rằng nhà ống là một trong những kiến trúc phổ biến nhất tại các khu đô thị và cả các vùng nông thôn ở Việt Nam. Nhà ống được coi là đặc trưng của kiến trúc nhà…