Chỉnh hành trình mô tơ cửa cuốn như thế nào?

Chỉnh hành trình mô tơ cửa cuốn như thế nào? Hành trình cửa cuốn là phần cài đặt giới hạn hành trình chiều lên, chiều xuống của cửa cuốn Giúp Motor cửa cuốn tự động DỪNG khi cuốn hết hoặc đóng hết cửa hoặc tùy chỉnh vị trí cần cửa cuốn…